ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ

Η κατοχή μεγάλου τμήματος της Κύπρου από τον τουρκικό στρατό συνεχίζεται, παρά την καταδίκη της από τον Ο.Η.Ε. και άλλους διεθνείς οργανισμούς.

20 Ιουλίου 1974

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget
Δεν Ξεχνώ