4. Αποθήκες και κτίρια των ξένων Αρχαιολογικών Αποστολών στην Κατεχόμενη Κύπρο


Σύμφωνα με πληροφορίες που υπάρχουν, οι ακόλουθες αποθήκες και κτίρια ξένων αρχαιολογικών αποστολών στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου έχουν συληθεί:

  • Η αποθήκη και το κτίριο της Γαλλικής Αρχαιολογικής Αποστολής του Πανεπιστημίου της Lyon στη Σαλαμίνα.
  • Η αποθήκη και το κτίριο της Γαλλικής Αρχαιολογικής Αποστολής στην Έγκωμη (C.N.R.S).
  • Οι αποθήκες της Αμερικάνικης Αρχαιολογικής Αποστολής του Πανεπιστημίου του Harvard στη Μόρφου. Κάποια από τα ευρήματα της Αποστολής δωρήθηκαν από τις παράνομες αρχές στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου στο Πανεπιστήμιο της Virginia των Η.Π.Α. Τρία από αυτά επιστραφήκαν στην Κύπρο.
  • Οι αποθήκες της Γάλλο-Καναδικής Αρχαιολογικής Αποστολής στους Σόλους.
  • Οι αποθήκες της Ιταλικής Αρχαιολογικής Αποστολής στην Αγία Ειρήνη.
  • Οι αποθήκες της Βρετανικής Αρχαιολογικής Αποστολής στον Άγιο Επίκτητο στο κάστρο της Κερύνειας και ευρήματα του Τμήματος Αρχαιοτήτων στο Καζάφανι.