Β. Αγνοούμενοι


Ως αποτέλεσμα της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, προέκυψε και το τραγικό και ανθρωπιστικό θέμα των αγνοουμένων. Περίπου 1.474 άνθρωποι, στρατιωτικοί και άμαχοι, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών, είτε συνελήφθηκαν από τις τουρκικές δυνάμεις εισβολής κατά τη διάρκεια του Ιουλίου και Αυγούστου του 1974, είτε εξαφανίστηκαν πολύ μετά τη λήξη των εχθροπραξιών σε περιοχές που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο του τουρκικού στρατού.

Ως αποτέλεσμα των επίμονων προσπαθειών της κυπριακής κυβέρνησης και των συγγενών των αγνοουμένων και ύστερα από σχετικά ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών συστάθηκε το 1981, η Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων (ΔΕΑ). Οι όροι εντολής της Επιτροπής, η οποία λειτουργεί υπό την αιγίδα και τη συμμετοχή των Ηνωμένων Εθνών, είναι η διερεύνηση και διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων της Κύπρου. H ΔΕΑ είναι τριμελής επιτροπή, ένα μέρος για κάθε πλευρά και το Τρίτο Μέρος που διορίζεται από το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Την Ελληνοκυπριακή πλευρά εκπροσωπεί από τις 2 Απριλίου 2014 ο κ. Νέστορας Νέστορος, ενώ την Τουρκοκυπριακή η κα Gulden Plumer Kucuk. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ διόρισε στις 14 Απριλίου 2006, τον Ελβετό διπλωμάτη κ. Christophe Girod στη θέση του Τρίτου Μέλους της Επιτροπής, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα στις 3 Ιουλίου 2006. Έξι χρόνια μετά, ο κ. Girod υποβάλλει παραίτηση και από τις 23 Ιουλίου 2012, τον αναπληρώνει προσωρινά ο βοηθός του, κ. Oleg Egorov. Στο τέλος Ιανουαρίου του 2013 τη θέση του Τρίτου Μέλους αναλαμβάνει επισήμως ο Ελβετός Paul-Henri Arni.

Το έργο της ΔΕΑ για τις εκταφές, την ταυτοποίηση και την επιστροφή των λειψάνων άρχισε στις 24 Αυγούστου 2006. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία (Ιούνιος 2013) η ΔΕΑ έχει προχωρήσει στην εκταφή πέραν των 981 λειψάνων από τα οποία 409 έχουν ταυτοποιηθεί και επιστραφεί στις οικογένειες για ταφή. Οι ταυτοποιήσεις λειψάνων, εν τω μεταξύ, συνεχίζονται.

Αγνοούμενοι της Κύπρου 1974