Μέτρα για διακρίβωση της τύχης των Τουρκοκυπρίων Αγνοουμένων


Στις 12 Μαΐου 2003, η κυβέρνηση δημοσίευσε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας τον κατάλογο με τα ονόματα των Τουρκοκυπρίων αγνοουμένων. Στις 5 Ιουνίου 2003 πληροφόρησε τους συγγενείς των Τουρκοκυπρίων αγνοουμένων ότι μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που εξασφάλισε η κυβέρνηση σχετικά με τις έρευνες που είχαν διεξαχθεί μέχρι τότε και σε οποιαδήποτε αποτελέσματα για διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων συγγενών τους.

Πληροφορίες που έχουν στην κατοχή τους οι αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες αναφορικά με την τύχη 201 Τουρκοκυπρίων αγνοουμένων της περιόδου 1963-1967 και του 1974, καθώς και των χώρων ταφής τους, έχουν επίσημα διαβιβασθεί στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτές οι 201 περιπτώσεις έχουν υποβληθεί από τους Τουρκοκυπρίους στην Επιτροπή Αγνοουμένων. Οι πιο πάνω πληροφορίες διαβιβάσθηκαν μέσω των Ηνωμένων Εθνών προς την Τουρκοκυπριακή πλευρά στις αρχές του 1998 στο πλαίσιο της εφαρμογής της Συμφωνίας της 31ης Ιουλίου 1997.

Στις 6 Δεκεμβρίου 2002, μια διερευνητική εκσκαφή σε ταφικό χώρο που περιείχε τα λείψανα Τουρκοκυπρίων Αγνοουμένων διεξήχθη στο χωριό Αλαμινός της επαρχίας Λάρνακας. Η διερευνητική αυτή εκσκαφή έγινε από ομάδα της μη κυβερνητικής Οργάνωσης «Γιατροί για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα».

Η κυβέρνηση έχει προβεί σε διευθετήσεις για τη δημιουργία μιας Τράπεζας DNA, καθώς και μιας Τράπεζας Προθανατίων Δεδομένων και άλλων απαραιτήτων πληροφοριών από τους συγγενείς αγνοουμένων Τουρκοκυπρίων και άλλων που σκοτώθηκαν κατά την περίοδο 1963-1967 και 1974. Αυτό γίνεται για να ενισχυθούν οι προσπάθειες για τη διερεύνηση της τύχης των αγνοουμένων προσώπων, ανάλογα με την περίπτωση, τον τόπο της ταφής, την εκταφή και ταυτοποίηση αυτών των λειψάνων και της παράδοσής τους στους συγγενείς, για την πρέπουσα ταφή σύμφωνα με τα θρησκευτικά έθιμα και της παραδόσεις των επηρεαζομένων οικογενειών.