Μονομερή Ανθρωπιστικά Μέτρα που πήρε η Κυπριακή Κυβέρνηση


Δεδομένης της έλλειψης προόδου στην εφαρμογή των διαφόρων συμφωνιών για τους αγνοουμένους, η Κυπριακή Κυβέρνηση, στη διακαή επιθυμία της να δει πρόοδο προς την κατεύθυνση λύσης του τραγικού προβλήματος των αγνοουμένων προσώπων στην Κύπρο, και στην προσπάθειά της να δώσει ακόμα και σε πολύ μικρό αριθμό οικογενειών κάποιες συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με την τύχη των αγαπημένων τους, προχώρησε στη λήψη αριθμού ανθρωπιστικών μέτρων.

Το καλοκαίρι του 1999, έγιναν εκταφές σε δύο κοιμητήρια της Λευκωσίας από τη διεθνή μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί για Ανθρώπινα Δικαιώματα. Σαν αποτέλεσμα των προσπαθειών αυτών, έχει εξακριβωθεί η ταυτότητα 24 αγνοουμένων προσώπων με τη μέθοδο του DNA. Οι εκταφές έγιναν για καθαρά ανθρωπιστικούς λόγους, ώστε να δοθεί απάντηση στο νόμιμο δικαίωμα των ενδιαφερομένων οικογενειών και να τεθεί τέρμα στην αγωνία και αβεβαιότητά τους.

Στις 4 Μαΐου 2000, το Υπουργικό Συμβούλιο απεφάσισε όπως οι οικογένειες 126 αγνοουμένων προσώπων, τα ονόματα των οποίων δεν είχαν υποβληθεί στην Επιτροπή Αγνοουμένων, ενημερωθούν για το περιεχόμενο του φακέλου του καθενός από αυτούς, καθώς και για τους λόγους της μη συμπερίληψης των υποθέσεών τους στον κατάλογο που είχε υποβληθεί στην Επιτροπή Αγνοουμένων. Η έρευνα γι αυτές τις υποθέσεις συνεχίζεται μέχρι σήμερα από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Από τις υποθέσεις αυτές, 22 αγνοούμενοι έχουν αναγνωρισθεί κατά τις προαναφερθείσες εκταφές του 1999.

Επιπρόσθετα, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει να δημοσιεύσει τον κατάλογο προσώπων τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στα αρχεία της κυβερνητικής Υπηρεσίας Αγνοουμένων Προσώπων, ως προσώπων που η τύχη τους αγνοείται. Ο κατάλογος έχει επίσημα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 10 Ιουλίου 2000.

Το Υπουργικό Συμβούλιο απεφάσισε επίσης να διορίσει Επιτροπή με όρους εντολής την ετοιμασία καταλόγων Ελληνοκυπρίων και Ελλήνων υπηκόων που έχουν σκοτωθεί κατά το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή του 1974 ή σαν αποτέλεσμα αυτών. Οι σχετικοί κατάλογοι έχουν δημοσιευθεί στον Τύπο.