Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους (ΔΕΑ)


Αγνοούμενοι ΔΕΑ

Η Επιτροπή Αγνοουμένων (ΔΕΑ) της Κύπρου, η οποία λειτουργεί υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, έχει τώρα ως αποστολή της τη διερεύνηση 1468 υποθέσεων Ελληνοκυπρίων και Ελλήνων αγνοουμένων, καθώς και 502 υποθέσεων Τουρκοκυπρίων αγνοουμένων. Η ΔΕΑ συστάθηκε το 1981 σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (Ψήφισμα 3450 (ΧΧΧ) της 9/12/1975, Ψήφισμα 32/128 της 16/12/1977, Ψήφισμα 33/172 της 20/12/1978).

Η ΔΕΑ είναι μια τριμελής διακοινοτική διερευνητική επιτροπή, αποτελούμενη από ένα αντιπρόσωπο της ελληνοκυπριακής κοινότητας, ένα αντιπρόσωπο της τουρκοκυπριακής κοινότητας κι ένα Τρίτο Μέλος, που υποδεικνύεται από τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) και διορίζεται από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Η ανθρωπιστική αποστολή της Επιτροπής, η οποία λειτουργεί υπό την αιγίδα και με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Εθνών, είναι να διερευνήσει και εξακριβώσει την τύχη όλων των αγνοουμένων προσώπων στην Κύπρο.

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών διόρισε στις 15 Ιουνίου 1998, τον πρέσβη Ζαν – Πιέρ Ρίττερ στη θέση του Τρίτου Μέλους της ΔΕΑ, θέση που κατείχε μέχρι τον θάνατό του τον Ιανουάριο 2000. Τον πρέσβη κ. Ρίττερ διαδέχτηκε ο κ. Πιέρ Γκουμπεράν, ο οποίος υπηρέτησε ενδιάμεσα ως Τρίτο Μέλος μέχρι την αφυπηρέτησή του στις 31 Δεκεμβρίου 2005. Στο μεγαλύτερο μέρος αυτού το διαστήματος, η ΔΕΑ βρισκόταν σε αδράνεια, λόγω της έλλειψης συνεργασίας εκ μέρους της τουρκοκυπριακής πλευράς (Ψηφίσματα 36/164 της 16/12/1981 και 37/181 της 17/12/1982 της Γενικής Συνέλευσης).

«Η Επιτροπή [για τους Αγνοούμενους στην Κύπρο] θα επιλαμβάνεται μόνο υποθέσεων προσώπων καταγραφέντων ως αγνοουμένων στις διακοινοτικές συγκρούσεις καθώς και στα γεγονότα του Ιουλίου 1974 και μετέπειτα» - Άρθρο 7, Όροι Εντολής για την ίδρυση της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοούμενους στην Κύπρο.

Από τη βία εκείνων των χρονικών περιόδων, οι δύο κοινότητες έχουν καταθέσει επίσημα στη Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοουμένους (ΔΕΑ) 502 υποθέσεις Τουρκοκύπριων αγνοουμένων και 1493 υποθέσεις Ελληνοκύπριων αγνοουμένων.

Πρόγραμμα Εκταφής, Ταυτοποίησης και Επιστροφής Λειψάνων Αγνοουμένων

Πρωταρχικός σκοπός του προγράμματος της ΔΕΑ είναι η επιστροφή των λειψάνων αγνοουμένων στους αγαπημένους τους, ώστε να γίνει η πρέπουσα ταφή και να τερματιστεί μια μακρόχρονη περίοδος αγωνίας και αβεβαιότητας. Οι πλείστες οικογένειες της Κύπρου έχουν άμεσα ή έμμεσα επηρεαστεί και αναμένεται ότι η επούλωση παλαιών πληγών θα βοηθήσει τη γενικότερη προσπάθεια που καταβάλλεται για τη συμφιλίωση μεταξύ των δυο κοινοτήτων. Για το λόγο αυτό, το πρόγραμμα έχει δικοινοτικό χαρακτήρα και προβλέπει τη συμμετοχή ομάδων από Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους επιστημόνες, σε όλα τα στάδια της εκταφής και ταυτοποίησης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την Αρχαιολογική Φάση, η οποία αφορά την εκταφή λειψάνων αγνοουμένων, την Ανθρωπολογική Φάση, η οποία σχετίζεται με την ανθρωπολογική ανάλυση των λειψάνων στο Ανθρωπολογικό Εργαστήριο της ΔΕΑ και τη Γενετική Φάση, η οποία σχετίζεται με τη γενετική ανάλυση και ταυτοποίηση. Τέλος, η Φάση Επιστροφής Λειψάνων έχει σκοπό την παροχή βοήθειας στις οικογένειες των αγνοουμένων από τις δυο κοινότητες ώστε να αντιμετωπίσουν την απώλεια των αγαπημένων τους προσώπων
Ċ
Κυπρος 74 Δεν Ξεχνώ,
16 Φεβ 2015, 3:34 π.μ.