ΔΙΕΚΔΙΚΩ

Οι μαθητές, εκφράζουν την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή τους στο πολύπαθο νησί της Κύπρου.

Θεωρούν πως η λήθη αποτελεί μέσο διαφυγής από την ιστορική αλήθεια και από τους δεσμούς που τους ενώνουν με την έννοια του δικαίου.

Γι' αυτό ακριβώς το λόγο διεκδικούν μέσα από τις ατραπούς της μνήμης τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών για όλους τους Κυπρίους και ένα ειρηνικό και ασφαλές μέλλον για όλους τους κατοίκους.

Κρίνουν ως επιτακτική αναγκαιότητα την επανένωση του νησιού ώστε να απεγκλωβιστεί από το βίαιο και άδικο διαμελισμό του.

Πιστεύουν πως είναι πλέον καιρός να ανακτήσει την ακεραιότητα και την ολότητα που έχει στερηθεί ένας τόπος που μέσα από την ιστορική του διαδρομή απέδειξε πως μπορεί να αναπνέει αληθινά και να δημιουργεί ελεύθερος από καταναγκαστικούς περιορισμούς διαχωρισμού.

20 Ιουλίου 1974

Κύπρος διεκδικώ