Γ. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Η δημιουργική ομάδα των μαθητών του 5ου Γενικού Λυκείου Περιστερίου προσδοκά να κινητοποιήσει το ενδιαφέρον όλων των σχολείων και να βρει συνοδοιπόρους στη δίκαιη διεκδίκηση της επανένωσης της Κύπρου.