Δ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Η δημιουργική μας ομάδα, προσδοκά να κινητοποιήσει το ενδιαφέρον όλων των σχολείων και να βρει συνοδοιπόρους στη δίκαιη διεκδίκηση της επανένωσης της Κύπρου.