Γαστριά Αλαάς

Ένα από τα πιό σημαντικά προϊστορικά νεκροταφεία της Κύπρου με λαξευμένους στο φυσικό βράχο τάφους στους οποίους βρέθηκε μεγάλος αριθμός πλούσιων κτερισμάτων (αγγεία, ειδώλια, κοσμήματα, έργα μικροτεχνίας κ.ά.). Οι τάφοι χρονολογούνται μεταξύ του τέλους της Μυκηναϊκής και της Πρωτο- γεωμετρικής περιόδου.

Οι ανασκαφές που διεξήγαγε το Τμήμα Αρχαιοτήτων διακόπηκαν απότομα λόγω της Τούρκικης εισβολής.

Σύμφωνα με δημοσιεύσεις στον Τουρκοκυπριακό τύπο (Olay Magazine 26.4.82) η θέση καταστράφηκε εξαιτίας της ανέγερσης εργοστασίου κατασκευής γύψου.

Σύμφωνα πάλι με δημοσίευση στον Τουρκοκυπριακό τύπο (Avrupa 15.4.98) εκδόθηκε άδεια σε ιδιωτική εταιρεία για την ανέγερση εγκαταστάσεων επεξεργασίας πετρελαίου πάνω από τα αρχαιολογικά κατάλοιπα στο χώρο.

Γαστριά Αλαάς