6. Διεθνείς σχέσεις


Η Κύπρος είναι μέλος πολλών διεθνών οργανισμών μεταξύ των οποίων:

  • Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (1960) και τα εξειδικευμένα σώματα
  • Το Συμβούλιο της Ευρώπης (1961)
  • Η Κοινοπολιτεία (1961)
  • Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη ΟΑΣΕ (1975)
  • Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (1995)

Κύπρος και Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Κύπρος έγινε πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Μαΐου 2004.