4. Εθνικός Ύμνος


Η καθιέρωση Εθνικού Ύμνου της Κυπριακής Δημοκρατίας έγινε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 18 Νοεμβρίου 1966. Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, υιοθετήθηκε ως Εθνικός Ύμνος της Κύπρου η μουσική του Εθνικού Ύμνου της Ελλάδας.

Απόφασις υπ’ Αρ. 6133:«Το Συμβούλιον απεφάσισεν όπως υιοθετηθή ως Εθνικός Ύμνος της Κύπρου η μουσική του Εθνικού Ύμνου της Ελλάδος».

Ć
ethnikos_ymnos_kyprou.mp3
(905k)
Κυπρος 74 Δεν Ξεχνώ,
16 Φεβ 2015, 12:17 π.μ.