1. Πολίτευμα

Το πολίτευμα της Κύπρου είναι Προεδρική Δημοκρατία. Αρχηγός κράτους και κυβέρνησης είναι ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πρώτος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακάριος Γ΄.

Εκτελεστική Εξουσία

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται με καθολική ψηφοφορία για περίοδο πέντε χρόνων. Η εκτελεστική εξουσία ασκείται από τον Πρόεδρο και εντεκαμελές Υπουργικό Συμβούλιο που διορίζεται από τον Πρόεδρο.

Νομοθετική Εξουσία

Ασκείται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Εκλογικό σύστημα: απλή αναλογική. Τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων εκλέγονται με καθολική ψηφοφορία για περίοδο πέντε χρόνων.

Δικαστική Εξουσία

Η απονομή της δικαιοσύνης ασκείται από το Ανώτατο Δικαστήριο της Δημοκρατίας, τα Κακουργιοδικεία και τα Επαρχιακά Δικαστήρια, τα οποία αποτελούν χωριστή και ανεξάρτητη εξουσία.

Επαρχιακή Διοίκηση

Η Κύπρος είναι διαιρεμένη σε έξι επαρχίες. Η διοικητική πρωτεύουσα κάθε επαρχίας είναι ο ομώνυμος μητροπολιτικός Δήμος (Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Πάφος, Αμμόχωστος και Κερύνεια)

Τοπική Αυτοδιοίκηση

Την ευθύνη για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν τα Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια. Τα Δημοτικά συμβούλια ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών και έχουν διοικητικές αρμοδιότητες στις πόλεις και σε μεγάλες αγροτικές κοινότητες. Στα χωριά τα θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης είναι αρμοδιότητα των Κοινοτικών Συμβουλίων τα οποία παρέχουν υπηρεσίες και έχουν διοικητικές αρμοδιότητες. Τα Συμβούλια είναι ανεξάρτητα σώματα και εκλέγονται με καθολική ψηφοφορία.