Η Παραδοσιακή μουσική και τραγούδια της Κύπρου


Η Κύπρος αποτελεί κομμάτι του ελληνισμού και η μουσική της παράδοση επιρρεάζεται από την παράδοση της Ελλάδος. Παρά την κατάκτησή της από πολλούς κατακτητές: Πέρσες, Φοίνικες, Πτολεμαίους, Ρωμαίους, Φράγκους, Ενετούς και Τούρκους κατάφερε και διατήρησε μέσα στους αιώνες την δικιά της μουσική παράδοση.

Η Κυπριακή μουσική παράδοση διαδόθηκε από στόμα σε στόμα. Τα όργανο που συνοδέυουν την μουσική τους είναι η φλογέρα, το πιδκιαύλι( παράγεται από την σύνθετη λέξη παιδί και αυλός και είναι είδος γλυκόφωνου ευθυάυλου,όργανο που χρησιμοποιούσαν κύριως οι βοσκοί) , ταμπούρας , η ταμπουτσιά και τα σφυρίγματα. Με την πάραδο του χρόνου όμως προστέθηκε το λαούτο και αργότερα το σολιστικό βιολί.

Στη Κύπρο οι μουσικοί διακρίνονται στις εξείς κατηγορίες: οι μουσικοί που προσπάθησαν να μάθουν κάποιο όργανο για βιοποριστικούς λόγους ,οι μουσικοί που έχουν ως κύριο σκοπό την αυτοπροβολή και οι χαρισματικοί που αγαπούν την μουσική. Οι τελευταίοι μουσικοί είναι αυτοί που σεβάστηκαν και κράτησαν την μουσική παράδοση της Κύπρου, βελτιώνοντας την μελωδία και την ορχήστρα της. διατηρώντας πάντα το μοτίβο της παραδοσιακής μουσικής.

Χρησιμοποιώντας τον ιδιωματισμό της γλώσσας τους οι Κύπριοι μουσικοί τραγούδησαν τον πόνο, την χαρά, ηρωικά κατορθώματα, την ξενητιά και την ελπίδα της ένωσης με την μητέρα Ελλάδα. Επιρρεάστηκε πολύ η μουσική τους από την βυζαντινή μουσική μετά την άλωση της πόλης που μεγάλος αριθμός κατοίκων της βυζαντινής επικράτειας εγκαταστάθηκαν στην Κύπρο. Λόγω της γεωγραφικής της θέσης είναι το σταυροδρόμι της ανατολής και της δύσης και αυτό φαίνεται και στη μουσική τους.

Η Κύπρος έχει γαλουχίσει στους κόλπους της μεγάλους καλλιτέχνες, οι οποίοι γίναν πρώτα ονόματα τόσο στη Κύπρο όσο και σε όλη την Ελλάδα. Είναι ένας λαός που η μουσική ρέει στις φλέβες του από την ώρα της γέννησής του.