Αγάπησά την 'που καρκιάς

Τραγούδι ερωτικού περιεχομένου με προέλευση από την Κύπρο.
Αγάπησά την 'που καρκιάς αμμά ‘ν τζαι χάρηκά την,
τον έναν γρόνον είχαν την τον άλλον έχασά την.

Ω! την καρκιάν μο’ ‘σεις καμένην τζαι με τυρρανείς!
ω! λυπήθου με τζ’ αρκίνα πκιόν να με πονείς!

------

Αγάπησά την που καρκιάς τζ’ έπιννα τον καμόν της,
τζαι μέραν νύχταν έρεσσα κρυφά που το στενόν της.

Ω! έλ’ αγάπαμε τζ’ εσούνι μεν με τυρρανείς!
ω! τζ’ έλα δώσ’ μου έναν φιλούιν άγια να χαρείς!

------

Αγάπησά την που καρκιάς τζ’ είχα το για καμάριν,
μα τζείνη περιπαίζει με που να την δω κουβάριν.

Ω! έλ’ αγάπαμε τζ’ εσούνι μεν με τυρρανείς!
ω! τζ’ έλα δώσ’ μου έναν φιλούιν άγια να χαρείς!